ข่าวประชาสัมพันธ์

News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ 18-31 ส.ค.2565 date : 18/08/2022

   ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ 18-31 ส.ค.2565

ภาพกิจกรรม ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ 18-31 ส.ค.2565
1(pdf)
gall5010818-08-2022.pdf   
 


ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายสามารถ สุวรรณมณี
ข้อมูลพื้นฐาน