ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้มรูปภาพ Error Query [SELECT dopa_korat.gallery.gallery_id, dopa_korat.gallery.gallery_title, dopa_korat.gallery.gallery_detail, dopa_korat.gallery.gallery_create, dopa_korat.gallery_img.img_id, dopa_korat.gallery_img.gallery_id FROM dopa_korat.gallery INNER JOIN dopa_korat.gallery_img ON dopa_korat.gallery.gallery_id = dopa_korat.gallery_img.gallery_id WHERE dopa_korat.gallery_img.gallery_id = dopa_korat.gallery.gallery_id GROUP BY dopa_korat.gallery.gallery_id ORDER BY dopa_korat.gallery.gallery_id DESC]