ข่าวประชาสัมพันธ์

News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประกาศเลื่อนการสอบพนักงานราชการ สำหรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ส.ค. 2564 date : 04/08/2021

   ประกาศเลื่อนการสอบพนักงานราชการ สำหรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ภาพกิจกรรม ประกาศเลื่อนการสอบพนักงานราชการ สำหรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ส.ค. 2564
1(pdf)
gall36964-08-2021.pdf   
 


ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์
ข้อมูลพื้นฐาน