ข่าวประชาสัมพันธ์

News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว date : 06/03/2018

   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว

ภาพกิจกรรม เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว
1(pdf)
gall33906-03-2018.pdf   
2(php)
gall33916-06-2019.php   
 


ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์
ข้อมูลพื้นฐาน