ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จังหวัดนครราชสีมา ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 18/04/2023
ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดนครราชสีมา ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 18/04/2023
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566
ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 04/04/2023
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 01/03/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่2 ประจำปี 2566
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 2 (โดยการสอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการส ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 10/02/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่1 ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 19/01/2023
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 01/12/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินครั้งที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินครั้งที่ 2 (โดยการสอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 26/09/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการ ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 09/09/2022
ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ 18-31 ส.ค.2565
ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ 18-31 ส.ค.2565 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 18/08/2022

หัวข้อทั้งหมด...หนังสือราชการ

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรก ... |  2023-05-26
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกรมการปกค ... |  2023-05-26
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเ ... |  2023-05-19
การดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมห ... |  2023-05-19
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง  ... |  2023-04-11
การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการในโปรแกรมร ... |  2023-04-11
แนวทางปฏิบัติในการขอย้ายและวิธียื่นคำร้องขอย้ายออน ... |  2023-04-11
การให้ข้อมูลเพื่อประกอบการปรับปรุงกรอบมาตรฐานหลักส ... |  2023-04-11
โครงการทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ... |  2023-04-04
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 เ ... |  2023-03-29

หัวข้อทั้งหมด...

กลุ่มงานปกครอง
an image

...

กลุ่มงานความมั่นคง
an image

...

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
an image

...

คำขวัญ ประจำจังหวัดนครราชสีมา

                                             “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน.”


ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายสามารถ สุวรรณมณี
ข้อมูลพื้นฐาน