ข่าวประชาสัมพันธ์

 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date:
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 01/03/2023

หัวข้อทั้งหมด...หนังสือราชการ

การดำเนินการตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กรมก ... |  2024-07-16
การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบ ... |  2024-07-16
ประชาสัมพันธ์การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีกา ... |  2024-07-10
แนวทางการดำเนินงานตามข้อสังการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก ... |  2024-07-02
การปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ ... |  2024-07-02
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง ตามพระ ... |  2024-06-28
แนวทางการดำเนินการรับแจ้งการจับและการควบคุมตัวฯ ... |  2024-06-25
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการปกครอง พ.ศ.2566-2570 ... |  2024-06-20
การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 ... |  2024-06-07
การขับเคลื่อนการประเมินอำเภอคุณธรรม"ต้นแบบ" ประจำปีง ... |  2024-06-07

หัวข้อทั้งหมด...

กลุ่มงานปกครอง
an image

...

กลุ่มงานความมั่นคง
an image

...

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
an image

...

คำขวัญ ประจำจังหวัดนครราชสีมา

                                             “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน.”


ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายสามารถ สุวรรณมณี
ข้อมูลพื้นฐาน