ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 06/03/2018
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 14/09/2017
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 11/09/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบพนักงานราชการ 2560
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และร ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 25/08/2017
ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกสรรพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
จังหวัดนครราชสีมาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 01/08/2017

หัวข้อทั้งหมด...หนังสือราชการ

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองตะเคียน ตอน 3 บ้านตะเ ... |  2021-04-30
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองตะเคียน (หนองหิน) บ้า ... |  2021-04-30
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกสระหนองกรวด บ้านหนองกรว ... |  2021-04-30
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองก้านเหลือง บ้านลุงต ... |  2021-04-30
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกสระหนองสะเดา บ้านหนองฟา ... |  2021-04-30
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองไม้ไผ่ บ้านป่ายาง หม ... |  2021-04-30
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองกระเพรา บ้านขามกลาง  ... |  2021-04-30
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองระกำ - ปากมูล บ้านขาม ... |  2021-04-30
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองหนองกรด (ช่วงที่ 1) บ้ ... |  2021-04-30
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองหนองมะกอก บ้านหนองค ... |  2021-04-30

หัวข้อทั้งหมด...

กลุ่มงานปกครอง
an image

...

กลุ่มงานความมั่นคง
an image

...

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
an image

...

คำขวัญ ประจำจังหวัดนครราชสีมา

                                             “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน.”


ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์
ข้อมูลพื้นฐาน