ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 06/03/2018
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 14/09/2017
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 11/09/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบพนักงานราชการ 2560
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และร ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 25/08/2017
ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกสรรพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
จังหวัดนครราชสีมาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 01/08/2017

หัวข้อทั้งหมด...หนังสือราชการ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแก้มลิงลำ ... |  2020-11-17
การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมกา ... |  2020-11-13
การดำเนินงานโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี 2564 ... |  2020-11-13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกตะกุดตาพัน ต.ท่ ... |  2020-11-12
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประเภททุนฝึกอบรมแบบออนไล ... |  2020-11-09
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลง ... |  2020-11-02
การดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนายอำเภอ เป็นตำ ... |  2020-10-27
อำเภอเมืองนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปร ... |  2020-10-27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระประปาบ้านหน ... |  2020-10-26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระหนองหว้า บ้ ... |  2020-10-26

หัวข้อทั้งหมด...

กลุ่มงานปกครอง
an image

...

กลุ่มงานความมั่นคง
an image

...

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
an image

...

คำขวัญ ประจำจังหวัดนครราชสีมา

                                             “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน.”


ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์
ข้อมูลพื้นฐาน