ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จังหวัดนครราชสีมา ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 18/04/2023
ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดนครราชสีมา ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 18/04/2023
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566
ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 04/04/2023
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 01/03/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่2 ประจำปี 2566
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 2 (โดยการสอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการส ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 10/02/2023
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 01/12/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการ ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 09/09/2022
ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ 18-31 ส.ค.2565
ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ 18-31 ส.ค.2565 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 18/08/2022
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2565 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 27/07/2022
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล จังหวัดนครราชสีมา 2565
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล จังหวัดนครราชสีมา 2565 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 19/05/2022

หัวข้อทั้งหมด...หนังสือราชการ

ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนและการดำเน ... |  2023-12-08
การรับลงทะเบียนและการรายงานผลการปฏฺบัติการแก้ไขปัญ ... |  2023-12-08
การปรับแนวทางการยืนยันตัวตนในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มส ... |  2023-12-07
การเตรียมความพร้อมในการรับลงทะเบียนและการรายงานผลก ... |  2023-12-06
การจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโ ... |  2023-12-04
วาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ" (แจ้งเปลี่ยนแ ... |  2023-11-30
สรุปผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ... |  2023-11-29
การจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ... |  2023-11-28
การเตรียมความพร้อมการรับลงทะเบียนและการรายงานผลการ ... |  2023-11-28
วาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ" ... |  2023-11-27

หัวข้อทั้งหมด...

กลุ่มงานปกครอง
an image

...

กลุ่มงานความมั่นคง
an image

...

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
an image

...

คำขวัญ ประจำจังหวัดนครราชสีมา

                                             “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน.”


ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายสามารถ สุวรรณมณี
ข้อมูลพื้นฐาน