ข่าวประชาสัมพันธ์

 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date:
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 01/03/2023

หัวข้อทั้งหมด...หนังสือราชการ

แนวทางการดำเนินการรับแจ้งการจับและการควบคุมตัวฯ ... |  2024-06-25
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการปกครอง พ.ศ.2566-2570 ... |  2024-06-20
การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 ... |  2024-06-07
การขับเคลื่อนการประเมินอำเภอคุณธรรม"ต้นแบบ" ประจำปีง ... |  2024-06-07
สินเชื่อเงินด่วนคนดี ... |  2024-06-06
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเ ... |  2024-06-04
โครงการทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ... |  2024-05-31
โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรก ... |  2024-05-28
การจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ... |  2024-05-28
กำชับการปฏิบัติและสำรวจปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงา ... |  2024-05-27

หัวข้อทั้งหมด...

กลุ่มงานปกครอง
an image

...

กลุ่มงานความมั่นคง
an image

...

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
an image

...

คำขวัญ ประจำจังหวัดนครราชสีมา

                                             “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน.”


ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายสามารถ สุวรรณมณี
ข้อมูลพื้นฐาน