ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล จังหวัดนครราชสีมา 2565
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล จังหวัดนครราชสีมา 2565 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 19/05/2022
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 18/05/2022

หัวข้อทั้งหมด...หนังสือราชการ

ธนาคารออมสินขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบริการ ... |  2022-05-25
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรก ... |  2022-05-20
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนอำเภอการประเมินอำเภ ... |  2022-05-11
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ดำเนินกิจกรรม Clinic Amphoe ITA ครั้งที่ 3 ... |  2022-05-11
พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของจ ... |  2022-05-10
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล จังหวัดนครราชส ... |  2022-05-09
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกรมการปกครอง เพื่อเ ... |  2022-05-03
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจั ... |  2022-04-07
หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังค ... |  2022-04-05
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบ ... |  2022-04-05

หัวข้อทั้งหมด...

กลุ่มงานปกครอง
an image

...

กลุ่มงานความมั่นคง
an image

...

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
an image

...

คำขวัญ ประจำจังหวัดนครราชสีมา

                                             “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน.”


ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายวิจิตร กิจวิรัตน์
ข้อมูลพื้นฐาน