ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด
แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดของรางวัลคงเหลือจากการออกสลากกาชาดเพื่อการกุศล ประจำปี 2564 และสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากวันรวมน้ำใจเพื่อออกร้านนาวากาชาด ปี 2563 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 11/01/2022
เปลี่ยนสถานที่ขายทอดตลาดของรางวัลคงเหลือจากการออกสลากกาชาดเพื่อการกุศล ประจำปี 2564
เปลี่ยนสถานที่ขายทอดตลาดของรางวัลคงเหลือจากการออกสลากกาชาดเพื่อการกุศล ประจำปี 2564 และสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากวันรวมน้ำใจเพื่อออกร้านนาวากาชาด ปี 2563 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 11/01/2022
ประกาศขายทอดตลาดของรางวัลคงเหลือจากการออกสลากกาชาดเพื่อการกุศล ประจำปี 2564
ประกาศขายทอดตลาดของรางวัลคงเหลือจากการออกสลากกาชาดเพื่อการกุศล ประจำปี 2564 และสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากวันรวมน้ำใจเพื่อออกร้านนาวากาชาด ปี 2563  ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 11/01/2022

หัวข้อทั้งหมด...หนังสือราชการ

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจั ... |  2022-01-04
อำเภอปากช่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต ... |  2021-12-22
อำเภอปากช่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท ... |  2021-12-22
โครงการอบรมส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งช ... |  2021-12-13
ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ... |  2021-12-09
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรร ... |  2021-12-09
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจั ... |  2021-11-23
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรก ... |  2021-11-22
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสาม ... |  2021-11-16
อำเภอบ้านเหลื่อม ประกาศผู้ชนะปรับปรุงหอประชุมอำเภอ ... |  2021-11-09

หัวข้อทั้งหมด...

กลุ่มงานปกครอง
an image

...

กลุ่มงานความมั่นคง
an image

...

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
an image

...

คำขวัญ ประจำจังหวัดนครราชสีมา

                                             “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน.”


ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์
ข้อมูลพื้นฐาน