ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 06/03/2018
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 14/09/2017
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 11/09/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบพนักงานราชการ 2560
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และร ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 25/08/2017
ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกสรรพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
จังหวัดนครราชสีมาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 01/08/2017

หัวข้อทั้งหมด...หนังสือราชการ

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบ ... |  2020-04-01
ระบบแบบลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ... |  2020-03-31
การประเมินผู้บริหารองค์การ(นายอำเภอและกำนัน ผู้ใหญ่ ... |  2020-03-30
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารหอ ... |  2020-03-30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอข ... |  2020-03-30
การดำเนินงานโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2563 ... |  2020-03-30
ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารหอประชุม ... |  2020-03-27
สรุปผลการเบิกจ่ายประจำเดือน มี.ค.63 ... |  2020-03-27
รายละเอียดการเบิกหักผลักส่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีง ... |  2020-03-20
การเบิกหักผลักส่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2 ... |  2020-03-20

หัวข้อทั้งหมด...

กลุ่มงานปกครอง
an image

...

กลุ่มงานความมั่นคง
an image

...

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
an image

...

คำขวัญ ประจำจังหวัดนครราชสีมา

                                             “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน.”


ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์
ข้อมูลพื้นฐาน