ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล จังหวัดนครราชสีมา 2565
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล จังหวัดนครราชสีมา 2565 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 19/05/2022
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 18/05/2022

หัวข้อทั้งหมด...หนังสือราชการ

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายช ... |  2022-06-24
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพิ่อรั ... |  2022-06-24
ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ร่วมตอ ... |  2022-06-23
การปรับปรุงข้อมูลการบริการภาครัฐบนเว็บไซต์ศูนย์รวม ... |  2022-06-16
โครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2565 ... |  2022-06-14
การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคล ... |  2022-06-13
ธนาคารออมสินขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบริการ ... |  2022-05-25
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรก ... |  2022-05-20
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนอำเภอการประเมินอำเภ ... |  2022-05-11
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ดำเนินกิจกรรม Clinic Amphoe ITA ครั้งที่ 3 ... |  2022-05-11

หัวข้อทั้งหมด...

กลุ่มงานปกครอง
an image

...

กลุ่มงานความมั่นคง
an image

...

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
an image

...

คำขวัญ ประจำจังหวัดนครราชสีมา

                                             “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน.”


ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายวิจิตร กิจวิรัตน์
ข้อมูลพื้นฐาน