ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 06/03/2018
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 14/09/2017
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 11/09/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบพนักงานราชการ 2560
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และร ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 25/08/2017
ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกสรรพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
จังหวัดนครราชสีมาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 01/08/2017

หัวข้อทั้งหมด...หนังสือราชการ

การให้บริการหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่านระ ... |  2021-01-27
ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... |  2021-01-25
ทุนการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2564 ... |  2021-01-25
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างปร ... |  2021-01-25
การบันทึกแผนงานและผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาตามโครง ... |  2021-01-18
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจั ... |  2021-01-15
การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ... |  2021-01-15
ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดการสมัครสมาชิกกองทุนการอ ... |  2021-01-15
ประกาศริบหลักประกันสัญญาเพื่อนำเงินมาซ่อมแซมแก้ไขง ... |  2021-01-13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างกองร้อย  ... |  2021-01-13

หัวข้อทั้งหมด...

กลุ่มงานปกครอง
an image

...

กลุ่มงานความมั่นคง
an image

...

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
an image

...

คำขวัญ ประจำจังหวัดนครราชสีมา

                                             “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน.”


ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์
ข้อมูลพื้นฐาน